Foto hovedbilde: Marco Robeerst

Øystre Slidre Næringsforening

 

Øystre Slidre Næringsforening ble etablert i 1988, og er en forening for bedrifter i Øystre Slidre eller som har en del av sin virksomhet i Øystre Slidre. Limet i foreningen er medlemsbladet Bli Kjend, som gir en felles markedsføring, en god oversikt over lokalt næringsliv, og den viktige følelsen av fellesskap.

Gjennom rimelige eller gratis kurs søker vi å bidra til kompetansebygging. Medlemsmøter og sosiale arrangementer er viktige møteplasser, siden vi i medlemsmassen har mange småbedrifter og enkeltpersonforetak. Det er rimelig å være medlem, da vi ønsker å ha med alle, også de som er små og sårbare og i oppstartsfasen