Medlemsregisteret gir deg kontaktinformasjon til våre cirka 200- medlemsbedrifter.

For at du lettere skal finne den bransjen eller bedriften du søker, er både medlemsregisteret og annonsebolken delt inn i bransjer. Innholdsfortegnelsen på side 113 gir en god oversikt over bransjer. Medlemsregisteret har også sidehenvisning til de enkelte bedriftene sine annonser, som du finner ved å bla i siste utgave av Bli Kjend.