Øystre Slidre Næringsforening 30 år –

et historisk tilbakeblikk

Øystre Slidre Næringsforening ble etablert i oktober 1988. Det ble først etablert et interimstyre, før det første styret med Gunnar Thue som leder, ble valgt. To år senere, i oktober 1990, ble den første utgaven av medlemsbladet Bli Kjend gitt ut i avisformat, med Gunnar Thue som første redaktør. I 2019 ble papirene fra oppstarten funnet igjen, og det dukket opp gode minner hos noen av dem som var med den første tiden.

I mars 2019 ble det laget en film med leder Henrik Skogh bak kamera, der fire fra det første styret og initiativtaker til Bli Kjend forteller om hvordan det startet. Et lite men interessant historisk tilbakeblikk og en spennende dokumentasjon på hva som skjedde den gangen.